Wednesday, October 19, 2011

PM harus serahkan royalti minyak kepada Kelantan

Oleh WAN NORDIN WAN YAACOB

PAS meminta Perdana Menteri, Dato’ Seri Najib Tun Razak mengembalikan royalti minyak kepahttp://2.bp.blogspot.com/-M9ZP3dDYhec/TcqKt1eBLiI/AAAAAAAAAKk/WZSTUJIzgqU/s1600/royalti+minyak.jpgda kerajaan negeri Kelantan dalam semangat keterbukaan bersandarkan trasformasi politik yang sedang dilakukan.

Demikian tegas Naib Presiden PAS, Salahuddin Ayub (PAS-Kubang Kerian) ketika membahaskan Rang Undang-undang Perbekalan (Belanjawan 2012) di Dewan Rakyat 10 Oktober lalu.

“Saya merasakan kalau ISA itu boleh dihapuskan, akta-akta yang lain yang saya sebutkan tadi itu telah pun bersetuju untuk kita tarik dalam Dewan yang mulia ini.

Dengan semangat yang sama, Salahuddin merayu Perdana Menteri juga boleh memikirkan untuk memberikan royalti minyak kepada kerajaan Kelantan.

“Ini penting kerana itu ialah wang rakyat. Itu hak negara. Hak yang kita kongsikan bersama. Saya hendak sebut dalam ucapan Yang Berhormat Menteri Be sar Terengganu barubaru ini, beliau telah pun mengisytiharkan bahawa ke rajaan Terengganu telah mendapat bagi setengah tahun royalti bagi tahun 2011, dia sudah mendapat RM936 juta,” katanya.

“Namun setakat ini Kelantan tidak mendapat apaapa sedangkan kita telah di beritahu dan mengikut ka jian yang telah dibawa, perjuangan ini sampai pada peringkat perbicaraan bahawa kita telah mempunyai suatu telaga ataupun ka wasan zon minyak yang terkini yang dijumpai di Me dan Bumi dan Medan Suria,” ujar Salahuddin.

Salahuddin kesal rakyat dan kerajaan negeri tidak diberitahu dengan sejujurnya tentang kawasan yang bertindih dengan Terenggan u di sempadan iaitu di Medan Lawit, Medan Damar dan Medan Bintang.

Kemudian, maklumat me ngenai keluasan dan ka pasiti pengeluaran petroleum di Medan Bumi serta Medan Suria yang bertindih antara Kelantan dengan Te rengganu juga dinafikan oleh Kerajaan Pusat. Walaupun kata Salahuddin permohonan itu telah di bawa ke Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur barubaru ini.

Justeru beliau meminta agar diberikan royalti Petroleum ini kepada rakyat ne geri Kelantan, untuk kerajaan negeri membuat banyak program dan aktiviti untuk meningkatkan ekonomi rakyat.

“Kalau tidak hendak dan mungkin nipis untuk men dapatkan FDI, daripada usa ha Yang Berhormat Menteri yang berkenaan.

“Cuba bayangkan kalau saluran-saluran gas itu didaratkan di Bachok, apa jadi kepada Bachok se karang, apa jadi Kelantan pa da hari ini,” ujarnya.

Mencelah perbahasan Sa lahuddin itu, ahli Parlimen Kuala Krai pula berkata kerajaan sebelum ini ditanya mengenai cadangan untuk membina suatu loji pendaratan gas daripada kawasan pembangunan bersama JDA ini di negeri Kelantan.

Menurut Dr Hatta Ramli, kerajaan memberikan jawap an bahawa kerajaan tidak ber cadang untuk membangunkannya kerana kosnya yang tinggi.

Namun dalam masa yang sama program ataupun pendaratan ini boleh di buat di suatu tempat lain di Songkhla, di Thailand yang mana lebih jauh jaraknya jika dibandingkan di kawasan di negeri Kelantan di Tumpat dan di Bachok, katanya.

Mengulas pertanyaan Dr Hatta itu, Salahuddin ber kata, kerajaan tidak memikirkan kos dalam pertimbangan untuk menyediakan pejuang kemerdekaan, suara waris-waris yang memperjuangkan kemerdekaan yang banyak kita kategorikan sebagai unsound, dengan izin unsound warriors, wira-wira yang tidak didendang ini kita harus melihat,” ujarnya.

Salahuddin turut menyebut tentang dokumen yang ditulis dalam buku Pengukir Nama Johor yang mengisahkan tentang Mat Indera. Kisah siapa Mat Indera ini ditulis oleh seorang ahli sejarah yang bernama Ismail Adnan yang membicarakan kisah rumah pasung Bukit Kepong yang di serang pada 23 Februari 1950.

Dalam dokumen itu jika dibaca dengan teliti hanya mengatakan Mat Indera dalam konteks bahasa yang di gunakan yang dikatakan bersubahat dengan pihak komunis, katanya.

Dikatakan dalam artikel yang begini ilmiah pun ahli sejarah ini tidak lagi mengatakan sememangnya Mat Indera adalah seorang komunis, katanya.

Ada tesis yang ditulis oleh pelajar Universiti Malaya ada dua artikel yang diterbitkan mengkisahkan satu tentang Konstabel Yusof Rono dalam kajian polis itu yang mengatakan konstabel itu nampak Mat Indera menyelamatkan polis ini.

“Satu lagi tesis yang di tulis ialah tentang bagai ma na pihak penguasa Tai ping beberapa bulan se belum Mat Indera itu di gantung, dia menulis bahawa pihak penguasa Taiping menawarkan pengampunan kepada Mat Indera dengan syarat Mat Indera mengaku sahaja dia komunis,” katanya Tesis itu menjelaskan Mat Indera bertegas mengatakan daripada ‘hidup bercerminkan bangkai biar beliau mati bergalang tanah’, katanya.

“Makna dia Tuan Yang Dipertua, dalam beberapa bu lan hendak ke tali gantung dioffer dengan satu pembebasan bersyarat min ta sahaja dia mengaku komunis, Mat Indera me ngatakan saya bukan ko munis, saya rela mati di gantung dan dia mati digantung,” katanya.

Salahuddin menegaskan, beliau mengutarakan isu itu bukan untuk me ngatakan betul atau sebaliknya kisah itu, tetapi untuk menulis kembali sejarah berke naan negara ini harus di berikan suatu pengiktirafan oleh mana-mana pihak supaya rakyat tahu apa sebenarnya berlaku (ketika itu).

Beliau juga menyatakan, walaupun isu Mat Indera ini telah didedahkan, namun ba nyak lagi dokumen-dokumen yang mungkin tidak didedahkan dan hanya berpihak kepada pihak-pihak yang tertentu sahaja.

Justeru beliau sangat wa jar untuk kerajaan menubuhkan suatu panel untuk menulis kembali sejarah kemerdekaan negara se cara adil terhadap sejarah yang tidak bersifat menghasut.

loji pendaratan petroleum, sebaliknya ia berdasarkan kepada pertimbangan politik.

Sedangkan jika dilihat ke putusan untuk menyediakan pipe line ke Songkhla, ia menelan kos yang sangat tinggi berbanding ji ka dibuat di Kelantan, katanya.

Bangkit isu Mohamad Sabu-bekas tentera Dalam perbahasan yang sama, Salahuddin tu rut membangkitkan isu ba gaima na kerajaan tertekan de ngan isu yang di utarakan Timbalan Presi den PAS, Mo hamad Sabu hingga kera jaan memberikan pampasan kepada po lis, home guard, bekas tentera yang be kerja itu sebelum merdeka.

Beliau berkata, iktibar da ripada pendedahan Mat Sabu mengenai isu Mat Indera, faedahnya kerajaan terpaksa memikirkan untuk membayar RM3000 kepada golongan tersebut.

Sedangkan kata Salahuddin, sebelum ini kerajaan tidak pernah memikirkan untuk memberikan pam pasan atau apa sahaja bentu kewangan kepada mereka yang dilihat berjasa kepada negara.

Bertitik tolak daripada hal itu, Salahuddin mahu kerajaan menubuhkan sebuah jawatankuasa atau panel khas bagi menulis dan mengkaji semula informasi sejarah secara adil.

“Tidak mungkin adil (sejarah yang ditulis sebelum ini), saya masuk Darjah Sa tu tahun 1968, masuk sekolah menengah tahun 1974 Tingkatan Satu. Buku sejarah yang saya baca 10 ta hun lewat kemerdekaan hafal na ma Frank Swettenham, ha fal nama JWWW Birch, ha fal nama Sir Andrew Clark.

“Sepuluh tahun lewat ke merdekaan. Apa jenis se jarah yang diajar pada murid-murid pada waktu itu. Kalau kita hendak bincang sejarah ini tidak boleh diubah, tidak boleh ditulis barulah kemudian dengan suara daripada pejuang-pejuang kemerdekaan, suara waris-waris yang memperjuangkan kemerdekaan yang banyak kita kategorikan sebagai unsound, dengan izin unsound warriors, wira-wira yang tidak didendang ini kita harus melihat,” ujarnya.

Salahuddin turut menyebut tentang dokumen yang ditulis dalam buku Pengukir Nama Johor yang mengisahkan tentang Mat Indera.

Kisah siapa Mat Indera ini ditulis oleh seorang ahli sejarah yang bernama Ismail Adnan yang membicarakan kisah rumah pasung Bukit Kepong yang di serang pada 23 Februari 1950.

Dalam dokumen itu jika dibaca dengan teliti hanya mengatakan Mat Indera dalam konteks bahasa yang di gunakan yang dikatakan bersubahat dengan pihak komunis, katanya.

Dikatakan dalam artikel yang begini ilmiah pun ahli sejarah ini tidak lagi mengatakan sememangnya Mat Indera adalah seorang komunis, katanya.

Ada tesis yang ditulis oleh pelajar Universiti Malaya ada dua artikel yang diterbitkan mengkisahkan satu tentang Konstabel Yusof Rono dalam kajian polis itu yang mengatakan konstabel itu nampak Mat Indera menyelamatkan polis ini.

“Satu lagi tesis yang di tulis ialah tentang bagai ma na pihak penguasa Tai ping beberapa bulan se belum Mat Indera itu di gantung, dia menulis bahawa pihak penguasa Taiping menawarkan pengampunan kepada Mat Indera dengan syarat Mat Indera mengaku sahaja dia komunis,” katanya Tesis itu menjelaskan Mat Indera bertegas mengatakan daripada ‘hidup bercerminkan bangkai biar beliau mati bergalang tanah’, katanya.

“Makna dia Tuan Yang Dipertua, dalam beberapa bu lan hendak ke tali gantung dioffer dengan satu pembebasan bersyarat min ta sahaja dia mengaku komunis, Mat Indera me ngatakan saya bukan ko munis, saya rela mati di gantung dan dia mati digantung,” katanya.

Salahuddin menegaskan, beliau mengutarakan isu itu bukan untuk me ngatakan betul atau sebaliknya kisah itu, tetapi untuk menulis kembali sejarah berke naan negara ini harus di berikan suatu pengiktirafan oleh mana-mana pihak supaya rakyat tahu apa sebenarnya berlaku (ketika itu).

Beliau juga menyatakan, walaupun isu Mat Indera ini telah didedahkan, namun ba nyak lagi dokumen-dokumen yang mungkin tidak didedahkan dan hanya berpihak kepada pihak-pihak yang tertentu sahaja.

Justeru beliau sangat wa jar untuk kerajaan menubuhkan suatu panel untuk menulis kembali sejarah kemerdekaan negara se cara adil terhadap sejarah yang tidak bersifat menghasut.

No comments:

Post a Comment

Kezaliman belum berakhir hulurkan bantuan anda terima kasih !

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

KAMPUNG MASJID

KAMPUNG TELUK DALAM

KAMPUNG TELUK KECIL

peringatan PRU 13

DOA MINTA TURUN BALA

“ Bismillahirahmanirahim. Ya Allah Ya Tuhan kami. Kami Hamba Mu yang lemah memohon belas ehsan dan kasihan Mu. Kami tidak berdaya untuk menghadapi fitnah wang sebegini besar. Maka, kami berserah kembali kepada kekuasan Mu Ya Allah setelah habis daya dan kederat kami telah digunakan.Maka, kami memohon, Ya Allah, turunkan Bala yang diterima oleh Kaum Nabi Nuh dan Kaum Nabi Hud ke atas semua yang terlibat dalam usaha pembelian wakil-wakil rakyat serta pimpinan PKR tidak kira siapa mereka itu.


Ya Allah Yang Maha Berkuasa, Yang Menggerakkan Awan, Yang mengalahkan bala tentera Al Ahzab. Hancurkan mereka. Menangkan kami ke atas mereka. Jadikanlah wang mereka sebagai bala ke atas mereka supaya mereka sedar bahawa Kau lebih Berkuasa dari wang mereka.

AMIN”
" Ya Allah! Sebagaimana Engkau Pernah menghantar burung-burung ababil menghancurkan tentera bergajah Musyrikin, maka kami memohon kepada mu Ya Allah….Ya Tuhan Ku turunkanlah bantuan mu kali ini kepada orang orang dizalimi, hancurkanlah regim UMNO dan sekutu-sekutunya. Amin"[Lalu bacalah surah Al Fil/ membayangkan kehancuran regim UMNO dan sekutu-sekutunya- dengan Izin Allah.