Thursday, March 17, 2011

Edah Wanita Yang Bercerai


Oleh : Ustaz Shauqi

Tafsir ayat 228 surah al-Baqarah:

Maksud ayat: “Dan isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan menahan diri mereka (dari berkahwin) selama tiga kali suci (dari haid). dan tidaklah halal bagi mereka menyembunyikan (tidak memberitahu tentang) anak yang dijadikan oleh Allah dalam kandungan rahim mereka, jika betul mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suami mereka berhak mengambil kembali (rujuk akan) isteri-isteri itu dalam masa edah mereka jika suami-suami bertujuan hendak berdamai. dan isteri-isteri itu mempunyai hak yang sama seperti kewajipan yang ditanggung oleh mereka (terhadap suami) dengan cara yang sepatutnya (dan tidak dilarang oleh syarak); Dalam pada itu orang-orang lelaki (suami-suami itu) mempunyai satu darjat kelebihan atas orang-orang perempuan (isterinya). dan (ingatlah), Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana”.

Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahawa wanita-wanita yang diceraikan oleh suami mereka, tempoh menunggu (edah) yang dikenakan kepada mereka sebelum mereka dapat berkahwin semula ialah tiga quru’ iaitu tiga kali suci atau tiga kali haid. Tujuan edah bagi wanita adalah untuk mempastikan bahawa ‘rahim’ mereka bersih supaya tidak wujud kecelaruan dalam menentukan nasab anak.

Justeru, haram bagi seseorang wanita menyembunyikan ‘kandungan’ di dalam rahimnya bagi membolehkannya berkahwin lain tanpa menunggu habisnya edah bagi orang yang hamil. Allah SWT mengetahui apa jua perlakuan manusia, maka hendaklah seseorang itu bersikap jujur dan amanah sekiranya ia benar-benar beriman kepada Allah SWT dan beriman kepada Hari Akhirat.

Dalam tempoh edah bagi talak raj’ie, suami berhak untuk rujuk kembali dengan isteri yang telah diceraikan itu. Hal ini kerana syarak amat menggalakkan agar ikatan perkahwinan itu dapat dikekalkan sedaya mungkin. Sehubungan dengan itu, perkara ‘halal’ yang paling dibenci oleh Allah ialah talak. Akan tetapi apabila habisnya tempoh edah, maka rujuk tidak dibenarkan lagi melainkan mereka berkahwin semula dengan akad yang baharu.

‘Rujuk’ amat digalakkan sekiranya berniat baik untuk mengembalikan keharmonian rumahtangga. Akan tetapi sekiranya ‘rujuk’ itu berniat dengan yang tidak baik seumpama hendak menganiayai isteri seperti ‘menggantungnya tidak bertali’ maka perbuatan itu adalah haram dan berdosa di sisi Allah. Oleh itu, syarat ‘rujuk’ mestilah dengan tujuan dan kehendak yang baik.

Ayat di atas juga mengingatkan tentang tanggung jawab yang perlu ditunaikan sama ada dari pihak suami mahu pun dari pihak isteri. Namun, tanggung jawab memimpin keluarga dan rumahtangga adalah merupakan amanah yang wajib dipikul oleh suami. Oleh itu, suami juga wajib memberikan nafkah yang wajib kepada isteri berupa makan-minum, pakaian dan tempat tinggal.

Manakala isteri pula bertanggung jawab untuk menjadi ‘pembantu’ dan teman setia kepada suami. Tugasnya lebih tertumpu kepada memelihara kehormatan, menjaga rumah dan mendidik anak-anak. Di samping itu, isteri juga boleh membantu suami untuk keluar bekerja dengan melakukan pekerjaan yang sesuai dengan fitrah wanita sekiranya keadaan amat memerlukan. Namun begitu, adab-adab dan akhlak wajib dipelihara ketika keluar dari rumah seperti menutup aurat, tidak bergaul bebas dan tidak mewujudkan suasana yang boleh menimbulkan fitnah.

Pengajaran Ayat

Wajibnya edah bagi wanita yang bercerai adalah disebabkan perkara-perkara berikut:
- Untuk memastikan ‘rahim’ wanita itu benar-benar ‘bersih’.
- Memelihara kehormatan wanita
- Memelihara nikmat hidup berumahtangga.
- Berfikir akibat selepas perceraian.
- Memberikan peluang untuk kembali hidup sebagai suami isteri
- Berfikir tentang masa depan anak-anak.

Tempoh edah adalah seperti yang berikut:
- Bercerai sebelum sempat bersetubuh – tiada edah.
- Talak bagi wanita yang masih didatangi haid – tiga kali suci / haid
- Wanita yang tidak mempunyai haid seperti kanak-kanak yang belum baligh atau wanita yang sudah putus haid (menopause) – 3 bulan
- Wanita hamil – sehingga melahirkan anak
- Edah bagi suami yang meninggal dunia – 4 bulan 10 hari

Maksud perkataan (( quru’)) dalam ayat di atas:
Maksud ‘quru’ dari segi bahasa ialah suci dan haid. Oleh itu para fuqaha’ berbeza pendapat tentang edah wanita yang diceraikan.
- Pendapat ulama’ mazhab Maliki, Syafei: quru’ bermaksud ‘suci’ daripada haid. Pandangan ini dipegang oleh Ibnu ‘Umar, Aisyah, Zaid Bin Thabit dan salah satu pandangan dalam mazhab Hanbali.
- Pendapat Abu Hanifah dan Imam Ahmad (salah satu pandangan) : quru’ bermaksud haid. Pendapat ini juga dipegang oleh Umar, Ibnu Mas’ud, Abu Musa, Abu Darda’ dan selainnya.

Bagaimanakah terhasilnya ‘rujuk’?
- Ulama’ aliran mazhab Syafei : terhasilnya rujuk semasa edah dengan perkataan yang sarih seperti ‘aku rujuk dengan kamu’, atau kinayah yang ada niat seperti ‘aku nikah dengan kamu’. Rujuk tidak terhasil dengan perbuatan seperti bersetubuh.
- Jumhur ulama’ : terhasilnya rujuk semasa edah sama ada melalui perkataan atau pun perbuatan

Perkahwinan menuntut agar suami dan isteri melaksanakan tanggung jawab dan amanah masing-masing agar keharmonian dan keamanan di dalam rumahtangga dapat diperoleh. Kebahagian akan diperoleh sekiranya dapat mewujudkan kehidupan dan muamalah yang baik dalam keluarga.

No comments:

Post a Comment

Kezaliman belum berakhir hulurkan bantuan anda terima kasih !

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

KAMPUNG MASJID

KAMPUNG TELUK DALAM

KAMPUNG TELUK KECIL

peringatan PRU 13

DOA MINTA TURUN BALA

“ Bismillahirahmanirahim. Ya Allah Ya Tuhan kami. Kami Hamba Mu yang lemah memohon belas ehsan dan kasihan Mu. Kami tidak berdaya untuk menghadapi fitnah wang sebegini besar. Maka, kami berserah kembali kepada kekuasan Mu Ya Allah setelah habis daya dan kederat kami telah digunakan.Maka, kami memohon, Ya Allah, turunkan Bala yang diterima oleh Kaum Nabi Nuh dan Kaum Nabi Hud ke atas semua yang terlibat dalam usaha pembelian wakil-wakil rakyat serta pimpinan PKR tidak kira siapa mereka itu.


Ya Allah Yang Maha Berkuasa, Yang Menggerakkan Awan, Yang mengalahkan bala tentera Al Ahzab. Hancurkan mereka. Menangkan kami ke atas mereka. Jadikanlah wang mereka sebagai bala ke atas mereka supaya mereka sedar bahawa Kau lebih Berkuasa dari wang mereka.

AMIN”
" Ya Allah! Sebagaimana Engkau Pernah menghantar burung-burung ababil menghancurkan tentera bergajah Musyrikin, maka kami memohon kepada mu Ya Allah….Ya Tuhan Ku turunkanlah bantuan mu kali ini kepada orang orang dizalimi, hancurkanlah regim UMNO dan sekutu-sekutunya. Amin"[Lalu bacalah surah Al Fil/ membayangkan kehancuran regim UMNO dan sekutu-sekutunya- dengan Izin Allah.